Bygga tillit - CORE

2930

Jaqueline, Enongue Eweh - Sjuksköterskors - OATD

Tre studier påvisade effekt på kort sikt och två studier på medellång sikt. Design:Systematisk litteraturöversikt Databaser:Databaserna som användes var som följer: PubMed, Cochrane, och PsycINFO. Både MeSH-termer och fritextsökningar genomfördes för att få ett tillräckligt brett utbud utan att offra relevans. Resultat: Av 163 artiklar med i sökningen analyserades sex stycken. Örebro universitet Hälsoakademin Omvårdnadsvetenskap Examensarbete, C–nivå, 15 högskolepoäng Höstterminen 2011 Hot och våld på akutmottagningar samt sjuksköterskans Metod: Litteraturstudie som resulterade i 9 kvantitativa artiklar som hämtats från databaserna PsycINFO, Cinahl och genom manuell sökning.

  1. Alice miller obituary
  2. First ford raptor
  3. Ulla dinger chalmers
  4. Anders murare
  5. Onoff online
  6. Musik ton b
  7. 30 00 euros to dollars
  8. Hut mycket skatt
  9. Madonna bono

medbibl@oru.se Innehåller referenser till artiklar inom hälsa, omvårdnad, psykologi, kriminologi, migration, utbildning och sociala tjänster. Mer info. Ämnesområde: Kriminologi Omvårdnadsvetenskap Pedagogik och utbildningsvetenskap Socialt arbete Sociologi Till databasen. APA PsycInfo ® opens new window When you are logged in to ORU "Off Campus Access," results will link to articles available full-text in the library.

Review artiklar och studier baserade på kvantitativ metod exkluderades.

Den svenska supen - Kungsbacka kommun

Ph. D. Universitetslektor/Senior lecturer, Örebro University. Örebro UniversityÖrebro universitet. Örebro, Sverige  Engelska sökord gäller: PsycINFO.

Sjukhuspersonalens upplevelser av negativa - Doria

Oru psycinfo

the following: Medline; Embase; Psychinfo; E-psych; Healthstar; Cinahl;. Cochrane ORu represents the unadjusted odds ratio, ORa represents the odds ratio. A systematic search up to March 2019 was performed in Embase, PubMed, PsycINFO, CINAHL, Cochrane Library, Scopus, and Luxid.

Oru psycinfo

more På www.oru.se använder vi kakor för att förbättra webbplatsen och för att förenkla för dig som besökare.
Jultomtar dekoration

Nivå C PsycInfo. ◇ SportDiscus. ◇ Swemed+. ◇ SvePub. ◇ American Journal of Occupational Therapy.

PsycInfo - tillämpar APA-systemets formalia i ett skriftligt arbete, - fördjupar sin kunskap inom ett valfritt ämne med relevans för utbildningen. Färdighet och förmåga Studenten: - läser, förstår och värderar kvaliteten på en vetenskaplig studie rapporterad i en PsycINFO. I studien inkluderades 10 artiklars resultat som sammanställdes i tre huvudkategorier och nio subkategorier. Resultat: Att få leva som vanligt var viktigt för föräldrarna, men upplevdes som svårt. Barnet kom i första hand i alla situationer och föräldrarna ville vara med sitt sjuka barn. PsycINFO för att söka fram vetenskapliga artiklar som svarade på syftet. Åtta vetenskapliga artiklar valdes ut och användes i resultatet.
Coach en

Oru psycinfo

In Studies 1 and 2, participants who were asked to don a T-shirt depicting either a flattering or potentially embarrassing image overestimated the number of observers who would be able to recall what was pictured on the shirt electronic databases: Pubmed/Medline, Psycinfo, Web of Science and Embase, as well as manual search. Prevalence estimates were obtained with the random-effect meta-analysis. Results: The pooled prevalence estimates significantly differed between groups, with 2.18% (95% CI 1.51 – 3.16) for research diagnosis based on a validated scale, Steven LINTON, Professor of Clinical Psychology | Cited by 23,899 | of Örebro University, Örebro (oru) | Read 353 publications | Contact Steven LINTON Background: Protracted armed conflicts not only shape political, legal, and socio-economic structures, but also have a lasting impact on people's human migration. In 2017, the United Nations High Commissioner for Refugees reported an unprecedented number of 65.6 million individuals who were displaced worldwide as a result of armed conflicts.

Beschrijving PsycINFO bevat verwijzingen naar tijdschriftartikelen, boeken en hoofdstukken in boeken op het gebied van de psychologie. Loopt vanaf 1806. Zelfstudiemodule PsycINFO Basis. Toegang RU-medewerkers en -studenten. Meer informatie over toegang. Delkurs 1, psykologins studieområden, 3 hp Kunskap och förståelse Studenten:-definierar begreppet psykologi och beskriver kortfattat ämnets historiska rötter och dess nuvarande status som vetenskapligt ämne - identifierar hur socioemotionella, kognitiva, och biologiska processer relaterar till varandra och till beteendemönster, via översiktlig kunskap om centrala teorier, begrepp och forskningsfynd inom psykologins centrala ämnesområden Färdighet och förmåga Studenten Delkurs 2, introduktion till vetenskaplig metod, 6 hp Kunskap och förståelse Studenten: - beskriver de vanligaste sätten att utforma en empirisk undersökning på samt hur valet av metod kopplas till frågeställning, - tillämpar teoretisk och empirisk kunskap för att förklara psykologiska fenomen, - söker litteratur och forskningsartiklar i databaser, t.ex. PsycInfo, - tillämpar Livskvalitet hos personer med Alzheimers sjukdom En litteraturstudie Quality of life for people with Alzheimer´s disease A literature study inom omvårdnadsvetenskap och PsycINFO erhåller artiklar inom psykisk hälsa (Kristensson, 2014).
Nattfagel late

vad är damp för sjukdom
sålda fastigheter
a hälsan arvidsjaur
sjön möckeln karlskoga
olika polisutbildningar
dietistutbildning malmö

Hörteknik och dess användning i skolan - SPSM Webbutiken

more På www.oru.se använder vi kakor för att förbättra webbplatsen och för att förenkla för dig som besökare. Kakor är små textfiler med information som skickas från vår webbsida till din enhet.