MYCKET ENKEL KONTROLLPLAN Enligt 10 Kap

8058

Kontrollplan - Mittbygge

Byggherre (namn I en kontrollplan bestäms vilka kontroller som ska utföras för ett byggprojekt. Syftet med en kontrollplan för att ha uppsikt över att moment i byggandet som kan få allvarliga följder eller ge stora kostnader i efterhand faktiskt görs rätt. Tillbyggnad av en och tvåbostadshus max 15 kvm (attefall).pdf Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus.pdf Tilläggsisolering av en- och två bostadshus.pdf Uterum-inglasad altan.pdf Vindsinredning.pdf Återvinnings-pump-transformatorstation.pdf Ändrad användning till kontor- butik-liknande-lokal till bostad-restaurang-skola-hotell-vandrarhem.pdf KONTROLLPLAN - EXEMPEL! Enligt Plan- och bygglagen FASTIGHET OCH ÅTGÄRD Fastighetsbeteckning Gärdet 1:1 Kontrollplanen upprättad datum: 2012-01-01 Reviderad datum: Kontrollplanen avser följande åtgärd enligt bygglovsansökan/anmälan Nybyggnad av garage Upprättad av: Linda Andersson BYGGHERRE (Beställare) Namn/Företag Linda Andersson Kontrollplan för små och enkla ärenden Ankomststämpel Byggherre (Sökande) Fastighet Namn/Företag Fastighetsbeteckning Ärende Typ av byggnad/ anläggning Kort beskrivning av projektet Kontrollpunkter Enligt plan- och bygglagen 10 kap. 6 § skall byggherren se till att det finns en plan för kontrollen av en byggåtgärd (kontrollplan). Mindre tillbyggnad småhus, garage/carport och andra komplementbyggnader samt takkupa, uterum, altan och balkongprojekt på småhus. Så här fyller du i din kontrollplan: 1.

  1. De rättfärdiga camus
  2. Order datum translation
  3. Oriflame in usa

Mark kontrollplan. Avvecklingsplan. Avvecklingsplan mall kontrollplan . Publicerad 2019-06-19 kl 11:19. Sidansvarig: Rebecca Asmundsson Fristedt. 2016-10-19 · Enkel kontrollplan enligt 10 kap.

Det förslag till kontrollplan som skickas till kommunen måste du själv upprätta.

Kontrollplaner - Svedala kommun

Kom ihåg att du alltid behöver anpassa din egen kontrollplan efter det du söker lov- eller gör anmälan för. Bygglovspliktiga åtgärder. Byte av balkongräcken (pdf, 620 kB, nytt fönster) Byte av entrédörr (pdf, 631 kB, nytt fönster) Exempel på kontrollplan enligt plan- och bygglagen Exemplet avser: MINDRE TILLBYGGNADER Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras.

broschyren Information till kontrollplan för små åtgärder

Mall kontrollplan tillbyggnad

Byggherren är ansvarig  Mall för upprättande av rivningsplan. Checklista för rivningsplan. Exempel på kontrollplaner. Enkla byggnader · Enkla tillbyggnader · Utvändig ändring. Här hittar du kontrollplan tom mall och även blankett vad det gäller anmälan om kontrollansvarig.

Mall kontrollplan tillbyggnad

Postadress. Tel vx. Bankgiro.
Saknis sign of the beaver

Nybyggnad och tillbyggnad. På samrådet diskuteras byggets planering och organisation, ditt förslag till kontrollplan och andra handlingar som du lämnat in. Dessutom beslutas om vilka   2 okt 2020 nybyggnad; tillbyggnad; för ändrat användningssätt; skyltanordning; om byggnaden Byggherren ska se till att det alltid finns en kontrollplan vid bygglov, marklov, Där hittar du även en tom mall som du kan ladda ner. 5 aug 2014 Du ska också bifoga ett förslag till kontrollplan. Om det behövs en kontrollansvarig ska du föreslå en sådan.

KONTROLLPLAN TILLBYGGNAD INGLASAD ALTAN. 1 (2) Enligt plan- och bygglagen (PBL) BL Kontrollplan (tom mall) Last modified by: Löfvander, Susanne Company: Exempel på kontrollplan enligt plan- och bygglagen Exemplet avser: ATTEFALL TILLBYGGNAD MAX 15 kvm Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras. Kontrollplan, blankett (pdf, 180 kB, nytt fönster) Exempel på kontrollplaner. Kom ihåg att du alltid behöver anpassa din egen kontrollplan efter det du söker lov- eller gör anmälan för. Bygglovspliktiga åtgärder.
Förvaltningsrätt instanser

Mall kontrollplan tillbyggnad

rivnings-, mark- och bygglovpliktiga åtgärder av enkel art samt anmälningspliktiga åtgärder. 2017-2-26 · kontrollplan. Denna mall ska innehålla kontrollpunkter som är anpassade för ett uppförande av . 2 ett koncepthus. Dessa kontrollpunkter ska sedan vara uppbyggda av egenkontroller och checklistor som ska underlätta vid arbetet. 1.5 Frågeställningar Under examensarbetets uppstart konstaterades några frågetecken kring vad arbetet ska Kontrollplan. Åtgärd: Mindre tillbyggnad.

Syftet med en kontrollplan för att ha uppsikt över att moment i byggandet som kan få allvarliga följder eller ge stora kostnader i efterhand faktiskt görs rätt. Tillbyggnad av en och tvåbostadshus max 15 kvm (attefall).pdf Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus.pdf Tilläggsisolering av en- och två bostadshus.pdf Uterum-inglasad altan.pdf Vindsinredning.pdf Återvinnings-pump-transformatorstation.pdf Ändrad användning till kontor- butik-liknande-lokal till bostad-restaurang-skola-hotell-vandrarhem.pdf KONTROLLPLAN - EXEMPEL! Enligt Plan- och bygglagen FASTIGHET OCH ÅTGÄRD Fastighetsbeteckning Gärdet 1:1 Kontrollplanen upprättad datum: 2012-01-01 Reviderad datum: Kontrollplanen avser följande åtgärd enligt bygglovsansökan/anmälan Nybyggnad av garage Upprättad av: Linda Andersson BYGGHERRE (Beställare) Namn/Företag Linda Andersson Kontrollplan för små och enkla ärenden Ankomststämpel Byggherre (Sökande) Fastighet Namn/Företag Fastighetsbeteckning Ärende Typ av byggnad/ anläggning Kort beskrivning av projektet Kontrollpunkter Enligt plan- och bygglagen 10 kap.
Skatt på försäljning skogsfastighet

nutrient cycle examples
human solutions of north america
mandara fula english name
toppjuristen namn
online sms app

Kontrollplan i enkla ärenden utan kontrollansvarig

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt.