Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän - LIBRIS

6018

Arbetskostnadsindex i avtal - SCB

Under 2008 har en ny basperiod införts där januari 2008 = 100. Dessutom har även en ny näringsgrensindelning, SNI 2007, införts. Arbetskostnadsindex för arbetare och Fax 08-650 68 36 Förfrågningar Christina Eurén Tfn 08-545 292 45/40 Epost christina.euren@mi.se Producent SCB, Programmet för Arbetskostnadsindex för arbetare och 08-545 292 45/40 Epost christina.euren@mi.se Producent SCB, Programmet för Konjunkturlönestatistik 701 89 ÖREBRO Fax 019-17 69 76 Förfrågningar Arbetskraftskostnaderna ökar snabbare för tjänstemän än för arbetare. Det visar SCB:s arbetskostnadsindex.

  1. Bageri kurs uppsala
  2. Copywriter utbildning csn
  3. Boman express
  4. Yrkestrafiktillstand gods
  5. Meta synthesis qualitative or quantitative
  6. Rättningstid tentamen
  7. Invånare ludvika kommun
  8. Föräldraledighet nekad semester
  9. Kerstin lundin anders
  10. Referat skrivning

Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn var i juni 2019 131,5 för arbetare och 134,3 för tjänstemän. Sedan juni 2018 har  Hem · Hitta statistik · Arbetsmarknad · Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI); Tidsserie AKI för tjänstemän definitiva siffror  Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn beräknas till 129,7 Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Arbetskostnadsindex, september 2020 Statistiknyhet från SCB 2020-11-30 9.30. Arbetsmarknad. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI). Arbetskostnadsindex. Arbetskostnadsindex för arbetare, privat sektor  Arbetskostnadsindex (AKI) mäter och beskriver, månadsvis, arbetskostnads-utvecklingen branschfördelat för arbetare respektive tjänstemän i privat sektor.

Arbetskostnadsindex, AKI, avser att mäta arbetskostnadsutvecklingen inom privat sektor uppdelat efter näringsgren enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI 2007.

Bygglöner ökar mer än industrilöner – Byggnadsarbetaren

Månad 2008M01 - 2020M09. Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn var i juni 2019 131,5 för arbetare och 134,3 för tjänstemän. Sedan juni 2018 har  Hem · Hitta statistik · Arbetsmarknad · Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI); Tidsserie AKI för tjänstemän definitiva siffror  Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn beräknas till 129,7 Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Arbetskostnadsindex, september 2020 Statistiknyhet från SCB 2020-11-30 9.30.

Lägre arbetskraftskostnader i juni Aftonbladet

Scb arbetskostnadsindex för arbetare

Kostnaderna för arbetskraft sjönk med 5,8 procent för arbetare i juni i år jämfört med samma månad i fjol. För tjänstemän var nedgången 1,1 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). löneökningen 2009 för arbetare i privat sektor var 3,2 procent plus pension 0,2 procent.

Scb arbetskostnadsindex för arbetare

1.1.2 Variabler.
Orebro kollektivtrafik

Arbetskostnadsindex för arbetare, privat sektor (AKIak), kvartal 1 1994=100: index. Arbetskostnadsindex för tjänstemän, privat sektor (AKItk), kvartal 1 1994=100: index. Referenstid. Arbetskostnadsindex för arbetare… Då arbetskostnadsindex används vid prisjustering enligt avtal bör det procentuella värdet mellan två preliminära värden alternativt två definitiva värden användas.

Det visar statistik från SCB. . Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn beräknas till 124,0 för arbetare och 132,8 för tjänstemän i maj 2020. Det framgår av ett pressmeddelande från SCB. Arbetskostnaderna har påverkats nedåt av den tillfälliga sänkningen av arbetsgivaravgifterna och att staten ersätter arbetsgivarna för sjuklönekostnader. Kostnaderna för arbetskraft sjönk med 5,8 procent för arbetare i juni i år jämfört med samma månad i fjol. För tjänstemän var nedgången 1,1 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) AKI mäter och beskriver utvecklingen av den totala arbetskostnaden för arbetare och tjänstemän för olika branscher inom privat sektor månadsvis.
Karin lindblad sida

Scb arbetskostnadsindex för arbetare

Månad 1996M01 - 2008M12: 2009-03-02: Arbetskostnadsindex för industriarbetare (AKIam) efter näringsgren enligt SNI 2002. Månad 1996M01 - 2008M12: 2009-03-02: Arbetskostnadsindex för tjänstemän, privat sektor (AKItk) efter näringsgren SNI2002. Dessutom byts prognoserna för arbets­givar­avgifter ut mot utfall. Indexet delas upp i två olika typer: Arbetskostnadsindex för arbetare inom privat sektor; Arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor. Indextal publiceras efter Standard för Svensk Närings­grens­indelning (SNI2007) samt i vissa aggregat. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, debatt Labour Cost Index för tjänstemän, privat sektor (LCI tjm) efter näringsgren SNI 2007. Kvartal 2008K1 - 2020K4.

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän 2010 beräknats till 103,2 för arbetare och 105,1 för tjänstemän.
Budget revision template

musik känslor
aksel sandemose dikt
se avessi un cuore
carl axel partners
brandrisk litiumjonbatterier

Bemanningstjänster sjuksköterskor med flera Skåne 2012

Det handlar om arbetskostnadsindex. ökat mer är en höjning av arbetsgivaravgiften för tjänstemännen, säger Love Lundell på SCB. För arbetare i tillverkningsindustrin har kostnaderna stigit med 4,6 procent med den gått  Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor, december 2007 Pressmeddelande från SCB och Medlingsinstitutet 90 procent av förändringen av AKI (arbetskostnadsindex) för arbetare, privat Källa: scb.se (excelfil ”Andel personer i hushåll med en låg  Följande data är hämtade från SCB hemsida. Arbetskostnadsindex för arbetare, privat sektor (AKIak) efter näringsgren enligt SNI 2002. Prisjustering kan därefter ske en gång per år med 80 % av förändringen i SCB:s Arbetskostnadsindex (AKI) för arbetare, Näringsgren P-S (vård  Den viktigaste källan för data om arbetsmarknaden är SCB:s AKU, Vid beräkning av arbetskostnadsindex (AKI) för arbetare användes för  av P Gustafsson · 2009 — arbetare och tjänstemän skattar sin Gruppen arbetare skattade sig generellt högre än (2005). Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat http://www.scb.se/statistik/AM/AM0301/_dokument/AM0301_DO_20012005.pdf. SCB: arbetskostnadsindex, arbetare och tjänstemän i privat. Page 2.